Bezoldiging Raad van Toezicht:

De Raad van Toezicht is onbezoldigd en krijgt uitsluitend een vergoeding voor enkele gemaakte onkosten.